Paritair Comité 209

Sectoraal aanvullend pensioenstelsel voor werknemers van de sector voor metaalfabrikaten.

De collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2002 voerde dit stelsel in dat in werking trad op 1 april 2002. Op 1 juli 2007 werd het stelsel uitgebreid naar het kaderpersoneel van die ondernemingen.

Op 1 januari 2017 werd aan de bestaande sectorale pensioentoezegging een solidariteitstoezegging toegevoegd.

Wijziging in het beheer sinds 2019

In 2019 werden grote wijzigingen aangebracht aan het beheer van het sectoraal pensioenstelsel van het PC209. Voor specifieke vragen kan u terecht bij:

Samenvatting van enkele aandachtspunten  :

De inrichter van het sectoraal pensioen PC209 is het SFBM-BIS ; deze laatste heeft de SFBM opdracht gegeven om de sectorale premies te innen (pensioen en / of solidariteit) bij de ondernemingen, alsook de inhouding  – bij de betrokken ondernemingen – van de RSZ-bijdrage van 8,86%.

Deze wijziging is op  januari 2019 ingegaan ; voor alle praktische details van deze inhouding kan u rechtstreeks contact opnemen met de SFBM op bovenstaand adres.

Monument Assurance Belgium blijft aangesteld als administratief en financieel beheerder van de sectorale bijdragen die de SFBM betaalt ten voordele van de bedrijven in de sector en bedrijven die solidariteitsbijdragen betalen voor het sectoraal pensioen.

Conform de bepalingen van de laatste CAO’s (zie op deze site via een apart tabblad) kan Monument Assurance Belgium tot 31 december 2018 tussenkomen op basis van het mandaat van de SFBM-BIS.

Deze interventie betreft het innen en regulariseren van sectorale bijdragen uit het verleden, voor bedrijven die op uitnodiging van de SFBM-BIS de kans kregen om zichzelf kenbaar te maken en te voldoen aan hun sectorale verplichtingen.

Maatregelen m.b.t. het Coronavirus

Naar aanleiding van de crisis in m.b.t. het Coronavirus zijn er uitzonderlijke maatregelen genomen voor de sectorale aanvullende pensioenen.

Je kan deze maatregelen terugvinden op de website van het Fonds van het Paritair Comité 209:  https://www.fonds209.be/

Werknemers

Voor wie?

 • Sedert 1 april 2002: voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden bij een onderneming die onder PC 209 valt.
 • Vanaf 1 juli 2007 voor alle kaderleden van deze ondernemingen, onder voorbehoud van de uitsluitingen die voorzien zijn in de regeling voor het sectoraal pensioen.
 • Werkgevers

  Voor wie?

  De ondernemingen kunnen wat betreft het sectoraal aanvullend pensioen worden ingedeeld in drie afzonderlijke categorieën, zowel voor hun bedienden als voor hun kaderpersoneel

  Ondernemingen die zijn aangesloten bij het sectoraal stelsel dat door Monument Assurance Belgium wordt beheerd

  Het betreft ondernemingen zonder een eigen pensioenstelsel die gekozen hebben voor aansluiting bij het sectoraal stelsel en voor een samenwerking met de referentieverzekeraar die de sectorale inrichter gekozen heeft (destijds: Integrale, in 2021 overgenomen door Monument Assurance Belgium).

  Ondernemingen die buiten het toepassingsgebied van het sectoraal pensioen vallen

  Dit zijn ondernemingen die reeds voor 11 juni 2001 (voor hun bedienden) of voor 31 december 2006 (voor hun kaderpersoneel) over een stelsel beschikten, en die - mits naleving van bepaalde voorwaarden - vrijgesteld zijn van de toepassing van het sectoraal aanvullend pensioen.

  Ondernemingen in opting out

  Deze ondernemingen beschikten niet over een eigen pensioenstelsel en moesten bijgevolg het sectoraal aanvullend pensioen toepassen. Ze hebben er echter voor gekozen om te werken met een eigen pensioeninstelling in plaats van de referentieverzekeraar die de sectorale inrichter gekozen heeft en om daarbij bepaalde voorwaarden na te leven.

  Ondernemingen van de sector

  U bent een onderneming van de sector:

  • als u ervoor hebt gekozen om na de invoering van het sectoraal pensioen (1 april 2002), de bedienden van uw onderneming aan te sluiten bij het sectoraal plan dat wordt beheerd door de referentieverzekeraar die de sectorale inrichter gekozen heeft;
  • als u ervoor hebt gekozen om op 1 juli 2007 het kaderpersoneel van uw onderneming aan te sluiten bij het sectoraal plan dat wordt beheerd door de referentieverzekeraar die de sectorale inrichter gekozen heeft;
  • als u ervoor hebt gekozen om bij de aansluiting van uw onderneming bij het PC 209 (bij de oprichting of later, bijvoorbeeld bij een verandering van Paritair Comité), uw bedienden en kaderpersoneel aan te sluiten bij het sectoraal stelsel dat wordt beheerd door de referentieverzekeraar die de sectorale inrichter gekozen heeft;
  • als uw onderneming niet meer voldoet aan de voorwaarden voor gelijkstelling om te worden erkend als 'buiten toepassingsgebied' of als opting out voor het sectoraal stelsel: in dat geval is aansluiting bij het sectoraal stelsel verplicht.

  Ondernemingen buiten toepassingsgebied

  U bent een onderneming 'buiten toepassingsgebied':

  • als uw onderneming bij de invoering van het sectoraal pensioen beschikte over een stelsel voor bedienden van voor 11 juni 2001 en/of een stelsel voor kaderpersoneel van voor 31 december 2006, en als die stelsels nog steeds van kracht zijn en voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling van de sectorale inrichter;
  • als uw onderneming na een fusie, overname, verandering van Paritair Comité enz. een pensioentoezegging hervat of voortzet die eerder werd erkend als 'buiten toepassingsgebied', en als die toezegging blijft voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling van de sectorale inrichter.

  De voorwaarden voor gelijkstelling worden beschreven in de technische nota's, te vinden als bijlage bij de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Enkel deze notities zijn rechtsgeldig.

  Ondernemingen in opting out

  U bent een onderneming in opting out:

  • als uw onderneming bij de invoering van het sectoraal pensioen niet beschikte over een stelsel voor bedienden (op 1 april 2002) of een stelsel voor kaderpersoneel (op 1 juli 2007), en als u dit sectoraal pensioen hebt toegepast door u bij een verzekeraar naar keuze in te schrijven voor ondernemingsstelsels die nog steeds van kracht zijn en voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling van de sectorale inrichter;
  • als uw onderneming na een fusie, overname, verandering van Paritair Comité enz. een pensioentoezegging hervat of voortzet die eerder werd erkend als opting out, en als die toezegging blijft voldoen aan de voorwaarden voor gelijkstelling van de sectorale inrichter.

  De voorwaarden voor gelijkstelling worden beschreven in de technische nota's te vinden als bijlage bij de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten. Enkel deze notities zijn rechtsgeldig.

  Opgelet :

  Overeenkomstig de beslissing van de sectorale inrichter via de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 december 2010 is er sinds 1 april 2011 geen nieuwe opting out meer toegestaan. Die maatregel geldt voor ondernemingen die na deze datum zijn opgericht of onder het PC 209 vallen.

  Collectieve arbeids-overeenkomsten (CAO's)

  Zetels

  Voor de contracten overdragen van Integrale NV naar Monument Assurance Belgium NV

                                         

  Voor de andere contracten van Monument Assurance Belgium NV

   

  Postadres:

  PLACE ST-JACQUES 11 / 101
  4000 LIEGE
  BELGIQUE
                                         

  Postadres:

  POSTBUS 80200
  1070 ANDERLECHT
  BELGIQUE

  +32 (0) 4 232 44 11 
  Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 12 uur - 14 tot 16.30 uur
  Woensdag, vrijdag: 8.30 tot 12 uur

                                         

  +32 (0) 78 05 00 77
  Maandag tot vrijdag : 9:00 - 17:00 uur


  info.be@monumentinsurance.com                                         life.be@monumentinsurance.com
   

  Maatschappelijke zetel

                                         

  Monument Re

   
  KONING ALBERT II-LAAN 19
  1210 BRUSSEL
  BELGIË
                                         

  www.monumentregroup.com

  Naar boven