Aanvullend pensioen

Dit gedeelte is bestemd voor ondernemingen die bij Monument Assurance Belgium een aanvullende pensioentoezegging hebben onderschreven of voor aangeslotenen van deze pensioentoezeggingen, ongeacht of het gaat om loontrekkenden of zelfstandigen.

Deze producten worden niet meer gecommercialiseerd door Monument Assurance Belgium.

De belangrijkste producten in 2e pijler die deel uitmaken van de portefeuille van Monument Assurance Belgium:

Groepsverzekering (Tak 21)


Individuele pensioentoezegging

Tweede pensioenpijler

De tweede pensioenpijler, die van de aanvullende pensioenen, is geënt op de eerste pensioenpijler, die van het wettelijk pensioen. Ze bieden een aanvulling op het wettelijke pensioen en worden voor loontrekkenden georganiseerd door een onderneming of een bedrijfssector. De werkgever of de sector regelt de uitvoering van het gekozen stelsel, met of zonder financiële bijdrage van de werknemers.

Verzekeringsmaatschappijen (zoals Monument Assurance Belgium) of instellingen voor bedrijfspensioenvoorziening (IBP’s) beheren de pensioenbijdragen voor de aangeslotene. Als die laatste vertrekt bij zijn werkgever (of de sector in geval van een sectorplan), behoudt hij de verworven rechten op zijn aanvullende pensioen. 

Buitenwettelijke pensioenen zijn ook voor zelfstandigen voorzien.

Kapitaal of rente

De meeste plannen voorzien in de betaling van een kapitaal. De begunstigde van een pensioenkapitaal (de verzekerde) of de begunstigde van een kapitaal overlijden hebben altijd de mogelijkheid om dit kapitaal om te zetten in een lijfrente. 

Bepaalde regelingen voorzien een verplichte uitbetaling in rente.

Zetels

Voor de contracten overdragen van Integrale NV naar Monument Assurance Belgium NV

                                       

Voor de andere contracten van Monument Assurance Belgium NV

 

Postadres:

PLACE ST-JACQUES 11 / 101
4000 LIEGE
BELGIQUE
                                       

Postadres:

POSTBUS 80200
1070 ANDERLECHT
BELGIQUE

+32 (0) 4 232 44 11 
Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 12 uur - 14 tot 16.30 uur
Woensdag, vrijdag: 8.30 tot 12 uur

                                       

+32 (0) 78 05 00 77
Maandag tot vrijdag : 9:00 - 17:00 uur


info.be@monumentinsurance.com                                         life.be@monumentinsurance.com
 

Maatschappelijke zetel

                                       

Monument Re

 
KONING ALBERT II-LAAN 19
1210 BRUSSEL
BELGIË
                                       

www.monumentregroup.com

Naar boven