Tak 21-levensverzekering

Deze producten worden niet meer gecommercialiseerd door Monument Assurance Belgium.

De bedragen die uw tak 21 contract vermeldt zijn hoe dan ook gewaarborgd in de vorm van rente of kapitaal.

PREMIE

De verzekeringnemer betaalt een of meerdere verzekeringspremies

PRESTATIES

De verbintenis van de verzekeraar om een bepaald of te bepalen bedrag uit te keren bij het overlijden van de verzekerde of op het einde van het contract bij leven van de verzekerde.

BEGUNSTIGDEN

Het kapitaal wordt toegekend aan de verzekeringnemer, zijn erfgenamen of een door hem aangeduide persoon.

Producten

Levensverzekeringsproducten tak 21 maken deel uit van de portefeuille van Monument Assurance Belgium:

 • 786

  • 786

   Pure kapitalisatie zonder fiscaal voordeel

  • 786 Fiscal

   Tak 21-contract met fiscale voordelen voor langetermijnsparen

 • Certiflex

  Tak 21-verzekeringscontracten onderschreven via tussenpersoon Ethias.

  • CertiFlex-8

   Pure kapitalisatie zonder fiscaal voordeel

  • CertiFlex Pension

   Tak 21-contract dat in aanmerking komt voor fiscale voordelen verbonden aan pensioensparen

  • CertiFlex Fiscal

   Tak 21-contract met fiscale voordelen voor langetermijnsparen

CertiFlex-8

CertiFlex Pensioen

CertiFlex Fiscaal

 • Tak 21
  Kapitaal en rentevoet gewaarborgd
 • Tak 21
  Kapitaal en rentevoet gewaarborgd
 • Tak 21
  Kapitaal en rentevoet gewaarborgd
 • Sparen
  niet aftrekbaar
 • Pensioensparen
  fiscaal aftrekbaar
 • Langetermijnsparen
  fiscaal aftrekbaar

Rendement

Spaarrendement = rentevoet + eventuele winstdeelname

 • Rentevoet

  De rentevoet is van toepassing op het gestorte bedrag, na afhouding van belastingen, instapkosten en eventuele beheerskosten.

  Voor de CertiFlex-producten is de geldende rentevoet van toepassing tot 31 december van het achtste jaar, nieuwe geldende rentevoeten zijn van toepassing op het gespaarde kapitaal voor een nieuwe periode van acht jaar, enzovoort.

  Voor de andere producten is de rentevoet op het moment van de storting van toepassing tot het einde van de looptijd van het contract.

  Latere stortingen genieten van de rentevoet die geldt op het moment van deze stortingen.

  Voor de producten met terugkerende premies (Gemengde van kapitalen bijvoorbeeld) blijft de oude rentevoet van toepassing op het terugkerende premieniveau dat bereikt was op het moment van de verandering van rentevoet, als deze hoger is dan nieuwe rentevoet.

 • Winstdeelname

  De verzekeraar kan eventueel een jaarlijkse winstdeelname toekennen volgens de regels van het winstdeelnameplan dat van toepassing is voor het betreffende jaar.

  De toekenning van een winstdeelname door de verzekeraar is voorwaardelijk en hangt af van de eventuele winst die de verzekeraar boekt. Vervolgens moet de toekenning goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van de verzekeraar en door de Nationale Bank van België. De winstdeelname kan dus niet wettelijk gewaarborgd worden, maar is definitief verworven na toekenning.

Uitvoering

 • Bescherming

  Bij faillissement van een verzekeringsmaatschappij erkend in België vallen de verrichte stortingen van de verzekeringnemer (min de eventuele verrichte opnames door de verzekeringnemer) plus de eventuele winstdeelnames en de reeds verworven rente onder het Belgische beschermingsmechanisme voor een bedrag tot 100 000 euro per persoon en per verzekeringsmaatschappij.

Lijfrente is een niet-fiscaal product.

PREMIE

Storting eenmalige premie door de verzekeringnemer.

PRESTATIES

De verbintenis van de verzekeraar om een bepaalde rente uit te betalen volgens contractueel bepaalde termijnen en aan contractueel vastgelegde begunstigden.

BEGUNSTIGDEN

De rente wordt toegekend aan de verzekeringnemer of aan de door hem aangeduide perso(o)n(en).

Wie ontvangt een rente?

 • De verzekerde

  De verzekerde of de persoon die aangeduid is als begunstigde ontvangt een contractueel vastgelegde periodieke pensioenrente (meestal maandelijks) tot aan zijn overlijden.

 • De aangeduide begunstigde(n)

  Bij overlijden van de verzekerde wordt een periodieke overlevingsrente (een percentage van de pensioenrente) uitbetaald aan de begunstigde(n) in het verzekeringscontract. Deze rente wordt betaald tot aan het overlijden van de aangeduide begunstigde(n).

Het uiteindelijke rendement hangt af van verschillende elementen: de premie, de gewaarborgde rentevoet, de kosten, de winstdeelnames, de betalingsduur van de rente en de fiscaliteit.

Gewaarborgde rentevoet

De gewaarborgde rentevoet geldt voor de volledige looptijd van het contract. De rentevoet is van toepassing op de netto premie, na inhouding van de kosten, vanaf de maand waarin de premie ontvangen wordt.

Winstdeelname

De contracten geven recht op een winstdeelname vanaf het jaar dat volgt op de betaling van de eenmalige premie.

De toekenning van een winstdeelname door de verzekeraar is altijd voorwaardelijk en afhankelijk van de eventuele winst die de verzekeraar boekt. Vervolgens moet de toekenning goedgekeurd worden door de Algemene Vergadering van de verzekeraar en door de Nationale Bank van België.

Bij toekenning van een winstdeelname is de daaruit voortvloeiende renteverhoging gewaarborgd. Deze verhoging wordt toegepast op 1 juli.

De toekenning van een toekomstige winstdeelname kan wettelijk niet gewaarborgd worden.

Fiscaliteit van de prestaties

 • Bij het betalen van de periodieke rente moet een jaarlijkse roerende voorheffing gelijk aan 3 % van het vestigingskapitaal van de rente aangegeven worden. Dit inkomen is los van de andere inkomsten belastbaar tegen een tarief van 30 %. Monument Assurance Belgium houdt de roerende voorheffing niet in (uitgifte van een fiscale fiche 281/40), behalve bij niet-residenten (zie de preventieve afspraken voor dubbele belastingheffing).
 • Het eventuele overlijdenskapitaal of het kapitaal voor de overlevingsrente is niet onderworpen aan de personenbelasting (PB).
 • Erfrechten mogelijk.

Zetels

Voor de contracten overdragen van Integrale NV naar Monument Assurance Belgium NV

                                       

Voor de andere contracten van Monument Assurance Belgium NV

 

Postadres:

PLACE ST-JACQUES 11 / 101
4000 LIEGE
BELGIQUE
                                       

Postadres:

POSTBUS 80200
1070 ANDERLECHT
BELGIQUE

+32 (0) 4 232 44 11 
Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 12 uur - 14 tot 16.30 uur
Woensdag, vrijdag: 8.30 tot 12 uur

                                       

+32 (0) 78 05 00 77
Maandag tot vrijdag : 9:00 - 17:00 uur


info.be@monumentinsurance.com                                         life.be@monumentinsurance.com
 

Maatschappelijke zetel

                                       

Monument Re

 
KONING ALBERT II-LAAN 19
1210 BRUSSEL
BELGIË
                                       

www.monumentregroup.com

Naar boven