Klachtenbeheer

Heeft u een klacht?
Wij lossen uw probleem graag samen met u op!

STAP 1: neem contact op met uw vertrouwde contactpersoon voor het administratieve beheer.

STAP 2: neem contact op met de dienst Solutions.

Als een gesprek met uw vertrouwde contactpersoon geen afdoende oplossing heeft opgeleverd, dan kan u steeds terecht bij onze dienst ‘Solutions'.

Monument Assurance Belgium - dienst Solutions - klachtenbeheer

Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 12 uur - 14 tot 16.30 uur

Woensdag, vrijdag: 8.30 tot 12 uur

Tél : +32 4 232 44 11
Fax : +32 4 232 44 51
E-mail : klachten.be@monumentinsurance.com
Per brief : Monument Assurance Belgium, Place Saint-Jacques 11/101, B-4000 Liège

STAP 3: Nog altijd geen afdoende oplossing? Een onafhankelijke bemiddelaar kan helpen.

U kunt uw dossier schriftelijk, per fax of via mail voorleggen aan de Ombudsman van de Verzekeringen.

Ombudsman van de Verzekeringen
Meeûssquare 35
B-1000 Brussel

Zetels

Voor de contracten overdragen van Integrale NV naar Monument Assurance Belgium NV

                                       

Voor de andere contracten van Monument Assurance Belgium NV

 

Postadres:

PLACE ST-JACQUES 11 / 101
4000 LIEGE
BELGIQUE
                                       

Postadres:

POSTBUS 80200
1070 ANDERLECHT
BELGIQUE

+32 (0) 4 232 44 11 
Maandag, dinsdag, donderdag: 8.30 tot 12 uur - 14 tot 16.30 uur
Woensdag, vrijdag: 8.30 tot 12 uur

                                       

+32 (0) 78 05 00 77
Maandag tot vrijdag : 9:00 - 17:00 uur


info.be@monumentinsurance.com                                         life.be@monumentinsurance.com
 

Maatschappelijke zetel

                                       

Monument Re

 
KONING ALBERT II-LAAN 19
1210 BRUSSEL
BELGIË
                                       

www.monumentregroup.com

Naar boven